۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

ساخت ساعت عقربه ای در ویژوال بیسیک


نمونه کد های ویژوال بیسیک

یه چند تا سوال ویژوالی دیدم گفتم شاید به درد اونایی که تازه ویژوال رو شروع کردن.
1 . ده عدد را گرفته تعیین کند کدام زوج و کدام فرد است.
2  .مجموع اعداد زوج و فرد 0 تا 100 را محاسبه کرده و جداگانه چاپ کند.
3.  20 عدد را خوانده، بزرگترین و کوچکترین آنها را نمایش دهد.
4.   برنامه ای بنویسید که عدد چها رقمی فاقد صفر را به همراه تعداد کل آنها نمایش دهد.
5.  برنامه ای بنویسید که یک عدد را خوانده، اول بودن آن را تعیین نماید و پیغام مناسبی چاپ کند.
6.برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته و فاکتوریل آن را محاسبه و چاپ کند.
 7.برنامه ای بنویسید که برای اعداد 1 تا 10 مجموع اعداد از یک تا آن عدد را نمایش دهد.
 8.  برنامه ای بنویسید که عدد N را خوانده و مجموع ارقام آن را نشان دهد.
9.برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح مثبت را خوانده جذر آن را نمایش دهد. 
10. برنامه ای بنویسید که یک عدد حد اقل چهارقمی مثبت را خوانده، مغلوب آن را نمایش دهد.
11.برنامه ای بنویسید که 20 جمله اول سری فیبوناچی را نمایش دهد.
12.  برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح از ورودی خوانده و عمل ضرب را بدون استفاده از عملگر ضرب محاسبه و نمایش دهد.
13.  برنامه ای بنویسید که رشته ای را از ورودی دریافت کرده و تعداد حروف بزرگ و کوچک آن را نمایش دهد بصورت مجزا.
14.  برنامه ای بنویسید که رشته ای را از ورودی دریافت کرده و تعیین کند که آیا رشته از هردو طرف که در نظر گرفته شود یکسان است یا خیر؟
15.  برنامه ای بنویسید که بدون استفاده از تابع Replace، کار این تابع را شبیه سازی کند.
16.  برنامه ای بنویسید که رشته ای را از ورودی دریافت کند و مجموع ارقام نویسه ای موجود در رشته را محاسبه نماید و نمایش دهد.  
17.  برنامه ای بنویسید که حاصل عبارت زیر را تا 10 جمله حساب کند:
18.  برنمه ای بنویسید که 50 اسم را از ورودی دریافت و تعداد افرادی را ه نامشان mohsen است، نمایش دهد.
 جواب سوال در ادامه مطلب

وبلاگ رسمی مجتبی عملیان