قالب استاندارد 

html5 

رنگ بندی ساده و جذاب

کدنویسی واکنش گرا

ولیدیت بودن قالب

برای دریافت کد های قالب و یا مشاهده دیگر توضیحات و مشاهده آنلاین به این  لینک  مراجعه کنید.